Vi åpner kontor i Svolvær!

Kjære samarbeidspartnere, klienter og kollegaer og venner; vi er stolte over å fortelle at vi åpner kontor i Svolvær i november 2021. Vårt firma har en rekke saker i hele Nord-Norge allerede, og blant annet som følge av at vår kollega Mette Yvonne Larsen er fra Svolvær og frekventerer mye i området gjennom både jobb…

KORONAVIRUSET: VÅR BEREDSKAP OG DRIFT

I denne særs utfordrende situasjonen som hele verden nå står overfor, meddeles at vi opprettholder full drift i tråd med anbefalte smitteverntiltak. Som del av den nasjonale dugnaden, søker også vi å begrense fysiske møter, men til tross for det er vi fullt ut operativ med digitale saksbehandlingssystemer og telefon- /videokonferanser fra hjemmekontorene – som…

HR-2019-486-A

Høyesterett avgjorde 8.mars 2019 (HR-2019-486-A) at Eidsivating lagmannsrett sin tolkning av strl. § 82 første ledd var feil og at lagmannsretten dessuten hadde tatt et for høyt utgangpunkt for straffutmålingen for et enkeltstående tilfelle av kjøring uten førerkort der tiltalte var domfelt en lang rekke ganger tidligere som tilsvarende forhold. Høyesterett slo fast at strl.…