Vi bistår rettssøkende publikum fra alle samfunnslag.

Bilde av Paleet på Karl Johan.

Advokatfellesskapet Mette Y. Larsen & Co, tidligere Advokatfirma Stabell & Co, er et advokatfellesskap som ble etablert i 1998, og har i dag 24 medarbeidere. Av disse er 19 advokater og advokatfullmektiger. Advokatfellesskapet drives av 13 kontorfeller som alle er aktive advokater. Våre medarbeidere er meget godt faglig skolerte, og nyter stor tillit i domstolene så vel som blant kolleger i rettslivet.

Våre viktigste saksfelt er strafferett og sivile tvister. I straffesaker har våre advokater forsvareroppdrag i profilerte saker, samt også bistandsadvokatoppdrag i en rekke saker. Vår sivile portefølje har tyngdepunktet på oppdrag for det offentlige og private parter i barnevernsaker, foreldretvister, felleseieskifte, erstatningssaker, utlendingssaker og arbeidsrettslige tvister.

Advokatfellesskapet har kontor sentralt i Oslo (Paleet), men vi påtar oss oppdrag fra hele landet. Flere av av våre oppdrag er også knyttet til utlandet.

Vi leverer solide advokattjenester til konkurransedyktige priser, og bistår rettssøkende publikum fra alle samfunnslag.