KORONAVIRUSET: VÅR BEREDSKAP OG DRIFT

I denne særs utfordrende situasjonen som hele verden nå står overfor, meddeles at vi opprettholder full drift i tråd med anbefalte smitteverntiltak.

Som del av den nasjonale dugnaden, søker også vi å begrense fysiske møter, men til tross for det er vi fullt ut operativ med digitale saksbehandlingssystemer og telefon- /videokonferanser fra hjemmekontorene – som vanlig også utenom kontortiden via epost og mobiletelefon.

Vi gjennomfører sågar rettsmøter via fjernmøter / videokonferanser der dette lar seg gjøre og anses forsvarlig ut i fra et rettssikkerhetsperspektv.

I de begrensede sakene som domstolene og Fylkesnemnda har besluttet fortsatt skal gjennomføres, forsikres om at vi gjør alt for å bidra til at anbefalte smittverntiltak følges.

Alle klienter vil få beskjed så snart det er avklart om tiltak berører deres sak / møter.

Til sist meddeles at vi selvsagt også står klare til å bistå de som føler behov for juridisk bistand – være seg i anledning igangsatte tiltak eller situasjonen for øvrig!

Ta godt vare på helsa og hverandre!