Vi bistår rettssøkende publikum fra alle samfunnslag.

Bilde av Paleet på Karl Johan.

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, tidligere Advokatfirma Stabell & Co, er et advokatfellesskap som ble etablert i 1998, og har i dag 21 medarbeidere. Av disse er 17 advokater og advokatfullmektiger. Firmaet eies av 11 kontorfeller/partnere som alle er aktive deltakere i firmaet. Våre medarbeidere er meget godt faglig skolerte, og nyter stor tillit i domstolene så vel som blant kolleger i rettslivet.

Våre viktigste saksfelt er strafferett og sivile tvister. I straffesaker har våre advokater forsvareroppdrag i profilerte saker, samt også bistandsadvokatoppdrag i en rekke saker. Vår sivile portefølje har tyngdepunktet på oppdrag for det offentlige og private parter i barnevernsaker, foreldretvister, felleseieskifte, erstatningssaker, utlendingssaker og arbeidsrettslige tvister.

Firmaet har kontor sentralt i Oslo (Paleet), men vi påtar oss oppdrag fra hele landet. Flere av av våre oppdrag er også knyttet til utlandet.

Vi leverer solide advokattjenester til konkurransedyktige priser, og bistår rettssøkende publikum fra alle samfunnslag.