Om oss

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, tidligere Advokatfirmaet Stabell & Co, er et velrenommert og godt etablert advokatfellesskap med omfattende erfaring innenfor strafferett, barnevernsrett, samt barne- og familierett.

Vi holder et høyt faglig og etisk nivå. Vi prosederer mange saker i retten, men søker også utenomrettslige løsninger der dette gir det beste resultat for klienten. Vårt hovedfokus er rettssikkerhet for de som søker bistand hos oss.

Les mer

Grass Roots Square (detalj), Regjeringskvartalet 2012 © Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen / KORO

Saksområder

Vi driver alminnelig advokatpraksis med bred prosedyreerfaring fra alle saksområder:

  • • Arbeidsrett
  • • Barnevernsaker
  • • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
  • • Erstatningssaker
  • • Felleseieskifte
  • • Foreldretvister etter barneloven
  • • Helse – og sosialrett
  • • Utlendingsrett
  • • Straffesaker
  • • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

bendik_falch_koslung

Våre ansatte

Bendik Falch-Koslung

Partner/advokat

Bendik Falch-Koslung har vært ansatt hos oss siden 2005. Han arbeider hovedsakelig med strafferett, arbeidsrett, barnevernsrett, barne- og familierett, forvaltningsrett og erstatningsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring for samtlige rettsinstanser, også i meget omfattende og komplekse saker. Bendik Falch-Koslung har møterett for Høyesterett.

Se alle våre ansatte