Om oss

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, tidligere Advokatfirmaet Stabell & Co, er et velrenommert og godt etablert advokatfellesskap med omfattende erfaring innenfor strafferett, barnevernsrett, samt barne- og familierett.

Vi holder et høyt faglig og etisk nivå. Vi prosederer mange saker i retten, men søker også utenomrettslige løsninger der dette gir det beste resultat for klienten. Vårt hovedfokus er rettssikkerhet for de som søker bistand hos oss.

Les mer

Grass Roots Square (detalj), Regjeringskvartalet 2012 © Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen / KORO

Saksområder

Vi driver alminnelig advokatpraksis med bred prosedyreerfaring fra alle saksområder:

  • • Arbeidsrett
  • • Barnevernsaker
  • • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
  • • Erstatningssaker
  • • Felleseieskifte
  • • Foreldretvister etter barneloven
  • • Helse – og sosialrett
  • • Utlendingsrett
  • • Straffesaker
  • • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

Profilbilde Morten

Våre ansatte

Morten Engesbak

Partner/advokat

Morten arbeider hovedsakelig med barne- og familierett (herunder skifte), strafferett, erstatningsrett og arbeidsrett. Han har omfattende prosedyreerfaring innenfor disse saksfeltene. Engesbak representerer både kommuner og private parter i barnevernsaker. Han har også spesialkompetanse innen barnebortføring og har erfaring med prosedyre av slike saker for norske og utenlandske domstoler.

Se alle våre ansatte