Om oss

Advokatfirmaet Mette Y. Larsen & Co, tidligere Advokatfirmaet Stabell & Co, er et velrenommert og godt etablert advokatfellesskap med omfattende erfaring innenfor strafferett, barnevernsrett, samt barne- og familierett.

Vi holder et høyt faglig og etisk nivå. Vi prosederer mange saker i retten, men søker også utenomrettslige løsninger der dette gir det beste resultat for klienten. Vårt hovedfokus er rettssikkerhet for de som søker bistand hos oss.

Les mer

Grass Roots Square (detalj), Regjeringskvartalet 2012 © Do Ho Suh. Foto: Trond Isaksen / KORO

Saksområder

Vi driver alminnelig advokatpraksis med bred prosedyreerfaring fra alle saksområder:

  • • Arbeidsrett
  • • Barnevernsaker
  • • Bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker
  • • Erstatningssaker
  • • Felleseieskifte
  • • Foreldretvister etter barneloven
  • • Helse – og sosialrett
  • • Utlendingsrett
  • • Straffesaker
  • • Økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd

profilbile-cecilie

Våre ansatte

Cecilie Lysjø Jacobsen

Partner/advokat

Cecilie Lysjø Jacobsen har lang og omfattende prosedyreerfaring for både offentlige og private klienter. Hennes spesialområder er barne- og familierett, herunder barnevern, barnefordeling, arv og skifte, samt strafferett. Hun har tidligere vært fast forsvarer for tingrett og lagmannsrett, samt bostyrer – og hun holder også kurs og foredrag med fokus på de sentrale saksområdene.

Se alle våre ansatte